ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกบ้านท่าไม้ ฝั่งขวาบ้านหนองหินเตาปูน , บริเวณแยกโค้งวัดป่า

- ตั้งแต่ บริเวณแยกบ้านท่าไม้ ฝั่งขวาบ้านหนองหินเตาปูน
-บริเวณแยกโค้งวัดป่า ในวันที่ 27 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
27/07/2565 09:00
27/07/2565 16:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด