ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสำนักงานปศุสัตว์ ถึง สี่แยกถนนศรีสุขตัดถนนหมากเเข้ง ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/02/2564 09:00
26/02/2564 13:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด