ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท เค พี พี สตีล จำกัด ม.6 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ดับสายส่งเพื่อเปลี่ยนแคล้ม115เควี
18/02/2562 09:00
18/02/2562 14:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด