ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านมาบฆ้อ ถึงแยกบ้านศรีประชา
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. เปลี่ยนเสา 12.00 ม.เป้น 12.20 ม. เปลี่ยนสาย เปลือย 185 ตร.มม.เป้นสาย SAC 185 ตร.มม.
15/02/2561 08:30
15/02/2561 17:00
กฟอ.แกลง
038-672682-3
สัทธา เจริญทวี
ลำดับดาวน์โหลด