ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยสงขลา-นาทวี 32 ตั้งแต่ ซอยสงขลา-นาทวี 32 ,ตรงข้ามค่ายอส. ,หมู่บ้านถาวรนิมิต ,บ้านปาบ ,และหลังบริษัทแมนเอ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ซ่อมแซมสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุดบริเวณ หลังบริษัทแมนเอ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30น. – 15.00น.
28/07/2565 10:30
28/07/2565 15:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี