ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.สิงโตเผือก ม.5 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงใหม่ ซ.สิงโตเผือก ม.5 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
11/02/2564 08:30
11/02/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด