ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณคลังวิทยาเซ็นเตอร์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (หม้อแปลงหมายเลข PEA. 52-011146 ขนาด 250 เควีเอ.)
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณคลังวิทยาเซ็นเตอร์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (หม้อแปลงหมายเลข PEA. 52-011146 ขนาด 250 เควีเอ.) ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
06/05/2565 09:00
06/05/2565 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด