ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ไลน์แยกหน้าโรงงานเอส ดับ บิว วู๊ต ถึงสุดไลน์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.บริเวณ ไลน์แยกหน้าโรงงานเอส ดับ บิว วู๊ต ถึงสุดไลน์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17/02/2562 08:30
17/02/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด