ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.7 บ.บางปัด, ม.9 บ.หินคุ้งคั้ง ต.คลองน้อย
เพื่อตัดต้นไม้และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/03/2563 09:00
24/03/2563 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาษดับไฟ