ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณก่อนปั้มแก๊สสายเอเชีย ถึง ป้อมตำรวจแยกต่างระดับตาคลี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ ริเวณก่อนปั้มแก๊สสายเอเชีย ถึง ป้อมตำรวจแยกต่างระดับตาคลี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
09/02/2561 09:00
09/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด