ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.บางกระเจ้า
แก้ไขเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เอนเอียงบริเวณปากซอย
14/07/2565 09:00
14/07/2565 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด