ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซุ้มประตูทางเข้าบ้านท้าวผายู(ถนนวงแหวนรอบ3)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ซุ้มประตูทางเข้าบ้านท้าวผายู(ถนนวงแหวนรอบ3) ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 16.00น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ ร้านพันธุ์ไม้คอฟฟี่โบทานิคบิสโตร, ปั๊มPT(วงแหวนรอบ3), ลานหิน-ทราย เชียงใหม่ที.ดี, นิ่มเอ็กซ์เพรส แม่ปิง
26/11/2564 09:00
26/11/2564 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช