ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนตะเกียด-บ.หนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี
1.เพิ่มเฟสสายแรงสูงขนาด 50 ACSR และพาดสาย OHGW ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 - 1 ระยะทาง 1.9 กม.
2.ปักเสา ขนาด 12 ม. จำนวน 4 ต้น
20/08/2562 09:00
20/08/2562 16:30
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร