ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ใหญ่ - บ.หนองต้อ-บ.หนองใหญ่ ต.ครบุรี อ.ครบุรี
1.ย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ต้น
2.ย้ายจุดติดตั้ง Dropout Fuse จำนวน 3 ชุด
15/07/2562 09:00
15/07/2562 12:00
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร
ลำดับดาวน์โหลด