ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านหนองบัว ,บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านหนองบัว เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. บริเวณไฟฟ้าดับ บ้านหนองบัว, โรงเรียนบ้านหนองบัว, บ้านหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
30/01/2564 09:00
30/01/2564 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก