ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | หมู่บ้านทิพวรรณ4 ถึง วัดสมอโพรง
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หมูบ้านทิพวรรณ4 ถึง วัดสมอโพรง
06/09/2562 08:30
06/09/2562 17:00
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ
2เอกสารแนบ2