ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อน-หลัง BUA4S-24
รื้อถอน-ติดตั้ง SF6 ที่มีอายุงานเกิน 20 ปี
ดับไฟทั้งวัน 08.00-17.00 น. (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ.ไทยเจริญ , บ.หนองหมู , โรงเรียนบ้านหนองหมู , บ.นาเจริญ , บ.หนองเลิง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหมู , บ.โนนยาง , บ.ม่วงมีชัย , บ.ห้วยก้านเหลือง , บ้านสุขสำราญ , บ้านโนนสง่า , บ้านเจริญสว่าง , บ้านสรรเสริญ , บ้านนาโซ่ , บ้านสมประสงค์ , บ้านโนนยาง
09/09/2562 08:00
09/09/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด