ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหนองชาก
1. ตั้งแต่บริเวณแยกหนองปรือเก่า (บ้านหนองขนุน) ถึง บริเวณหน้าบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด
(ตามถนน 3133 ฝั่งซ้ายมือ)
2. ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด ถึง บริเวณสี่แยกหนองชาก (ตามถนน 3289 ฝั่งซ้ายมือ)
3. ตั้งแต่บริเวณร้านอาหารไก่หุบบอน ถึง บริเวณสี่แยกหนองชาก (ตามถนน 344 ฝั่งซ้ายมือ)
มีแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบสายส่งและ
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับงานก่อสร้างสะพานข้ามสี่แยกหนองชาก
ตามโครงการของแขวงการทางจังหวัดชลบุรี
22/08/2562 08:00
22/08/2562 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038-443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 22 ส.ค.62