ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 , สวนส้มคุณวิโรจน์ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
บ้านราษฎร์ขยัน หมู่ที่ 5 , สวนส้มคุณวิโรจน์ ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
17/11/2563 10:00
17/11/2563 16:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ บ.ราษฯ