ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนพเก้าแกรนด์โฮม1 , บ้านมัณฑนา , บ้านแสนสบาย , บ้านหลักปัน
ปักเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร
28/05/2564 08:30
28/05/2564 17:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด