ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรง เปลี่ยนเปลือย 185 ต.มม เป็นสาย SAC 185 ต.มม ระยะทาง 6 กม. ปักเสา คอร. 12.20 เมตร
ช่วง SF6 ชั่วคราว จุด A ถึง SF6 ชั่วคราว จุด C
03/02/2564 08:00
28/02/2564 17:00
กฟจ.เลย
0847912991,0656645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,นายวินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด