ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปี้ , บ้านหงาว
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสาแรงสูง 22 เควี ขยายถนนกรมทางหลวง บริเวณ บ.ปี้
06/12/2564 08:30
06/12/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด