ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโครงการวิชุดา ฮิล ซ.ลายัน7 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมีความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. บริเวณ หน้าโครงการวิชุดา ฮิล ซ.ลายัน7 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อปฏิบัติงานถ่ายไลน์แรงต่ำสาย 50A, 50AW และถอนเสา คอร. 8 เมตร
PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 25th, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In front of Vichuda Hills, Soi Layan7, Moo 6, Cherngtalay Sub-district, Thalang district, Phuket
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร