ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่เขตรับผิดชอบ เขาค้อ
บำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2563
27/05/2563 09:00
09/06/2563 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056711244
พิทยา โกมาร