ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านไผ่
ย้ายแนวเสาออกจากพื้นที่ผู้ใช้ไฟ
29/05/2563 09:00
29/05/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี