ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน โชคชัย - ครบุรี ฝั่งขวามือ บ.ดอนไพล-หนองปรึก
ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายระบบ 22kV ช่วงปั้ม PT-หน้าฟาร์มชิงธง หัวแหวน
29/04/2563 09:00
29/04/2563 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด