ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.เวียงสระ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวสาย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ.64 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. จากสถานีจ่ายไฟเวียงสระ ถึง จุดแบ่งแดนเวียงสระ-ถ้ำพรรณราดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าว บริวเณบ้านควนทัง,บ้านเขาปูน,คีรีราษฎร์,ถ้ำกัลยาณมิตร,บ้านไสยง,บ้านคลองกา,บ้านปากกา และริมถนนเอเชียสาย 41 ฝั่งขาล่องใต้ทั้งหมดจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว
18/02/2564 09:00
18/02/2564 16:00
กฟอ.เวียงสระ
077-361-110 / 077-361-124
อภิสิทธิ์ หอมชื่น
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 18-2-64