ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้า บ.อันดามัน ซูริมิ จก. ถึง สะพานลอยบางกระเจ้า แนวถนนพระามที่ 2 ขาออก กทม. และ ตั้งแต่สะพานลอยวัดปากบ่อถึง สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 ขาเข้า กทม. [ผปบ. PEA Samutsakhon]
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบสายส่ง 115 kV และ ระบบจำหน่าย 22 kV
27/10/2562 08:00
27/10/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด