ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณแนวถนนสายบ้านเมืองใหม่-ป่าคลอก ฝั่งขวามือ บริเวณตั้งแต่สามแยกบ้านเมืองใหม่ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงมีความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณแนวถนนสายบ้านเมืองใหม่-ป่าคลอก ฝั่งขวามือ ตั้งแต่สามแยกบ้านเมืองใหม่ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับดังต่อไปนี้ : ซอยบ้านป่าครองชีพ, ซอยมิชชั่น วิสต้า, CASADA, ซอยจัสมิน, ซอยบ้านพักนายประเสริฐ, Tropica Villas Phuket, ซอยหินลาด-นาเหนือ และซอยกุโบร์บ้านพารา

PEA.Thalang cut off electricity for High-Voltage distribution improvement
On February 16th, 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm. In the area of BaanMueangMai-PaKhok Road (Right Side) From Tri-Junction of BaanMueangMai to BaanPara School, PaKhok Sub-District, Thalang, Phuket
Outage Zone : Soi Baan Banpakrongcheep, Soi Mission Vista, CASADA, Soi
Jasmine, Soi Mr. Prasert's House, Tropica Villas Phuket, Soi HinLad-NaNuea and Baan Para Kubor
16/02/2564 09:00
16/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร