ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าข่อยใต้
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
14/07/2564 09:00
14/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด