ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้ารพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
23/09/2564 08:30
23/09/2564 16:30
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ230964