ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณร้่านข้าวต้มขนุนทอง ต.อำนวยยนต์ ถึง อู่ซ่อมรถ RPN ก่อนถึงแยกไฟแดง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณร้่านข้าวต้มขนุนทอง ต.อำนวยยนต์ ถึง อู่ซ่อมรถ RPN ก่อนถึงแยกไฟแดง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
30/09/2562 08:30
30/09/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายวิทยา เรือนสา 096-9162519
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด