ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านฮ่างต่ำ ม.4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่อายมีความจำเป็นขอดับไฟฟ้า บริเวณ บ.ฮ่างต่ำ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 12.00 เนี่ยงจากปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
02/08/2565 09:00
02/08/2565 12:00
กฟอ.แม่อาย
0825610843
นนทชัย บัวลอย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ