ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ตาคลี (บางส่วน) จ.นครสวรรค์
บริเวณหน้าฮั่งเส็งพืชผล1 ต.ตาคลี 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-10.00น.
บริเวณบ้านชอนเดื่อ (หน้า อบต.ตาคลี) 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
บริเวณบ้านชอนเดื่อ (หน้าวัดชอนเดื่อ) 15 มีนาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.
บริเวณหน้าสำนักงานขนส่งอำเภอตาคลี 15 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00
บริเวณ หมู่ 4 บ้านห้วยลำไย ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า 15 มีนาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น.
บริเวณบ้านชอนเดื่อ (หน้าร้านเจ๊อึ่ง) 15 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-16.00 น.
15/03/2563 09:00
15/03/2563 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 / 056-261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องอำเภอตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด