ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณไลน์โรงแรมจินดา รีสอร์ท ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงมี
ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
ในวันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณไลน์โรงแรมจินดา รีสอร์ท (ใกล้สามแยกสนามบินในยาง)

PEA.Thalang cut off electricity for High-Voltage distribution improvement
On February 5th, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area OF Line of Jinda Resort (Near Tri-section of Airport)

05/02/2564 09:00
05/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร