ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเมืองเก่า บริเวณแยกสามแจกันถึงแยกวังกระจาย
ไฟดับบริเวณสามแยกแจกัน ถึง สีแยกวังกระจาย
01/06/2564 09:00
01/06/2564 12:00
กฟจ.สุโขทัย
055-610029
นิรุตติ์ พรามชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟสามแยกแจกัน