ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนชายกว๊าน
ดับกระเเสไฟฟ้า หม้อแปลงหมายเลข พีอีเอ 45-022887 ถนนชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
17/12/2564 09:00
17/12/2564 16:30
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด