ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนกิ่วแลป่าเป้า – บ้านพันตน ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงฯ บริเวณถนนกิ่วแลป่าเป้า – บ้านพันตน ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า และมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
01/08/2565 08:30
01/08/2565 16:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300 และ 053-487365
ธนัชญ์ชยุตม์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ