ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานจินดา ถึง ลาดทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับปรุงก่อสร้างระบบไฟฟ้า พาดสายส่ง 115 กิโลโวลท์ และ พาดสายระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลท์ พื้นที่ตั้งแต่สะพานจินดา ,บ้านท่าน้ำตื้น ,บ้านลาดทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
27/11/2563 08:00
27/11/2563 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
034-511541, 034-512555 , 034-512556
ประสาน ประสพผล
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟวันที่ 27 พ.ย.63