ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูงบริเวณโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
23/09/2564 09:30
23/11/2564 17:30
กฟอ.ม่วงสามสิบ
045-489149
จิรายุส มณีสาย
ลำดับดาวน์โหลด