ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เมืองพัทยา PM. ตู้ RMU. (U.18) ผชฟ.รับไฟจากหม้อแปลง 500 kVA. ภายในตู้
บำรุงรักษา ตู้ RMU. ตามวาระ ประจำปี 2561
PM.หม้อแปลง 500 kVA. ภานในตู้ RMU.
30/08/2561 09:00
30/08/2561 13:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463 ,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด