ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้าน เอส.ดี.คาร์เซ็นเตอร์ ถึง หน้าร้านขายต้นไม้ตรงข้ามตันสุหัช
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ระบบจำหน่าย 115 เควี
15/11/2564 08:30
15/11/2564 18:00
กฟอ.สันทราย
053-492008
ศรัณย์ คันธรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด