ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวังตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะแบก
บริเวณ บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลวังตะแบกอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00–16.30 น.
18/11/2563 15:00
18/11/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฯ บ. วังตะแบก