ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าแรงสูงปราจีนบุรี2 ถึงบ้านคีรี ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ
งานพาดสายไฟฟ้าแรงสูงข้ามถนนและเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด
27/10/2561 09:00
27/10/2561 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps