ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหัวงิ้ว (หมู่บ้านรอบวัดแจ้งพรหมนคร) หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณบ้านหัวงิ้ว (หมู่บ้านรอบวัดแจ้งพรหมนคร) หมู่ที่ 1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงข้ามแม่น้ำ ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา
15/07/2564 09:00
15/09/2564 13:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด