ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดศรีมงคล บริษัท CH หนองกระสังข์ วัดหนองกระสังข์ ไลน์บ้านสารวัตรจ๊อด
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้ก่อสร้างถนน
26/01/2563 08:00
20/01/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด