ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองชัยนาท
ปรับปรุงระบบจำหน่ายและแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
18/12/2561 09:00
18/12/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณพื้นที่ดับไฟ