ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนมาบปู-ระยอง จากฮาร์ดแวร์เฮ้าท์ถึงสี่แยกเฉลิมลาภตลอดเส้นทางแยกถึงตลาดสุรศักดิ์,วัดสุรศักดิ์,สภ.บ่อวิน,ก่อนถึงแยกศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
18/02/2561 08:00
18/02/2561 17:00
กฟต.บึง
038-195836
ภูทอง วงศ์ชัยโกศล
ลำดับดาวน์โหลด