ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.อีปาด อ.กันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านอีปาด-บ้านโนนสวน ตามหมายเลขงาน I-63-E-KTMNE.MS.2012
25/05/2563 08:00
25/05/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด