ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2,4,5,6,7 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
1.ปลด PG ไลน์แยกบ้านห้วยกบ เวลา 08.30 - 09.00
2.เชื่อมไลน์แยกบ้านห้วยกบ เฟส A,B,C เวลา 16.30 - 17.00
บริเวณแยกบ้านห้วยกบ
09/02/2561 08:30
09/02/2561 09:00
กฟอ.ทองผาภูมิ
034599122
จริงพล โฆษิตพล
ลำดับดาวน์โหลด
1ปป.บ้านห้วยกบ